Dominig Kervegant

Lluniau bywyd natur yn Nhregarth yn ystod yr haf 'ma (2017).

Nature life pictures from Tregarth, this summer (2017).

Dominig Kervegant

"dyrtan"

Dominig Kervegant

Madfall o Dregarth

Dominig Kervegant

Sach Huws Gray

Dominig Kervegant

Yin a Yang

Dominig Kervegant

Pry hofran

Dominig Kervegant

Pry hofran arall

Dominig Kervegant

Lindys gwyfyn eliffant

Dominig Kervegant

Parti gwyfynod: y tiwb plastic

Dominig Kervegant

Parti gwyfynod: y bocs lectrig

Dominig Kervegant

Pry llwyd mawr

Dominig Kervegant

Pry tarian

Dominig Kervegant

Cnocell y coed Peter

Dominig Kervegant

Hannerdydd

Dominig Kervegant
Dominig Kervegant
Dominig Kervegant

Bwa Buddugoliaeth

Images © Dominig Kervegant

Tudalen wedi ei diweddaru: 02/10/17