Davyth Fear

Gan amlaf yn mwynhau tynnu lluniau tirlun a bywyd gwyllt efo fy nghamera Nikon D500. Dwi'n defnyddio lensiau Sigma, yn arbennig f4.5 60-600 ar gyfer y gwaith natur.

Davyth Fear

Twrist wrth y Taj Mahal

Davyth Fear

Genod yn troelli

Davyth Fear

Beicwyr Indiaidd

Davyth Fear

Gwerthwr sgarffiau

Davyth Fear

Crec morgrug gwinau

Davyth Fear

Byfflo Affricanaidd

Davyth Fear

Afonfarch

Davyth Fear

Mam orang utan a'i phlentyn

Davyth Fear

Gwenynysoryon fflamgoch y Gogledd

Davyth Fear

Rhedwyr y dwr

Davyth Fear

Gwenynysoryon bochlas

Davyth Fear

Y diferyn

Davyth Fear

Cysgodion

Davyth Fear

Gwas y neidr yn yr ardd

Davyth Fear

Creyr gwyn

Davyth Fear

Môr o flodau

Davyth Fear

Teulu

Davyth Fear

Gorymdaith dros hawliau merched, y Swistir

Davyth Fear

Trydan-ddyn

Davyth Fear

Satswma a fas

Images © Davyth Fear

Tudalen wedi ei diweddaru: 26/06/20