Dominig Kervegant

Lluniau bywyd natur yn Nhregarth yn ystod yr haf 'ma (2017).

Nature life pictures from Tregarth, this summer (2017).

Dominig Kervegant

Dirty looks

Dominig Kervegant

Lizard, Tregarth

Dominig Kervegant

Huws Gray bag

Dominig Kervegant

Yin and Yang

Dominig Kervegant

Hoverfly

Dominig Kervegant

Another hoverfly

Dominig Kervegant

Elephant moth caterpilar

Dominig Kervegant

Moth party: the plastic tube

Dominig Kervegant

Moth party: the electric box

Dominig Kervegant

Horse fly

Dominig Kervegant

Shield bug

Dominig Kervegant

Peter's woodpecker

Dominig Kervegant

Midday

Dominig Kervegant
Dominig Kervegant
Dominig Kervegant

Arch of Triumph

Images © Dominig Kervegant

Updated: 02/10/17