Martin Roberts

https://www.instagram.com/lluniau_llonydd/

Martin Roberts
Martin Roberts

Llai na milltir o'r ty

Martin Roberts

Allt y Genlli. A470.

Martin Roberts

A470 ger Pontypridd

Martin Roberts

A470 Bwlch Gorddinan

Martin Roberts

Dyffryn Gŵy o'r A470.

Martin Roberts

A470 ger Ffynnon Tâf

Martin Roberts

Dyffryn Gŵy. A470.

Martin Roberts

Wrecsam 1977

Martin Roberts

Trelai, Caerdydd. 1984

Martin Roberts

Cae Mariad, Moelyci, mis Mai 1986

Martin Roberts

Golygfa bach lleol

Martin Roberts

Rhan o gyfres am Yr Wyddfa, tua 1990

Martin Roberts

Cwm Dyli a Hufen Ia. Tua 1990

Martin Roberts

Gadael Caerdydd II

Martin Roberts

Moelyci 2017

Martin Roberts

Y Frân, Gaeaf 2017

Martin Roberts

Holl Liwiau'r Gaeaf. Merthyr Mawr Ionawr 2018

Images © Martin Roberts

Tudalen wedi ei diweddaru: 02/02/18