Rhaglen Ionawr – Ebrill 2020

Rhaglen Ionawr – Ebrill 2020

Ionawr 8: Arddangosfa ‘Salon Llundain’ 2019 - sylwebaeth gan Leigh Preston FRPS, EFIAP, MPAGB, FIPF.

Ionawr 22: Noson yng nghwmni Andy Teasdale ARPS, CPAGB.

Chwefror 5: Cyflwyniadau Clyweledol - Jill Bunting CAGB/AV a John Smith CPAGB, APAGB.

Chwefror 19: Noson Ymarferol.

Mawrth 4: Tynnu lluniau yn fy mhen - Y Parch Dr Richard Hainsworth LRPS, DPAGB, EFIAP, BPE2*.

Mawrth 18: Cystadleuaeth Clwb - Testun: Carreg Beirniad: Andy Polakowski DPAGB, AFIAP, AWPF, BPE4*, Hon NWPA.

Ebrill 1: Noson yng nghwmni Gareth Jenkins ARPS, DPAGB, AFIAP, AWPF, BPE4*.

Ebrill 15: Gweithio Tuag at Ragoriaeth - Sian Davies ARPS, CPAGB, AWPF, BPE2*, PSAm2*c2*.

Ebrill 29: Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol.

Tudalen wedi ei diweddaru: 26/01/20