Rhaglen Chwefror - Mai 2019

Rhaglen Chwefror - Mai 2019

  • Chwefror 6: 'Image Critique & Enhancement' gyda Sian Davies LRPS.
  • Chwefror 20: Tynnu portreadau gyda John Roberts, Caernarfon.
  • Mawrth 6: Noson efo Clwb Camera Caernarfon.
  • Mawrth 20: Cystadleuaeth: 'Môr ac Arfordir'.
  • Ebrill 3: 'The Dragons Journey' gyda Margaret Salisbury FRPS.
  • Ebrill 17: 'In Search of Wild Dogs' gydag Alun Williams, Llanelwy (lluniau bywyd gwyllt).
  • Mai 1: Cyfarfod Blynyddol Cyffredinol.

Tudalen wedi ei diweddaru: 29/01/19